Υστεροσκόπηση Υστεροσκόπηση: Πόσοι τύποι υπάρχουν και ποια η αντιμετώπισή της;

Υστεροσκόπηση: Πόσοι τύποι υπάρχουν και ποια η αντιμετώπισή της;

Κοντοράβδης Κωνσταντίνος Γυναικολόγος - Μαιευτήρας
Κοντοράβδης Κωνσταντίνος
Γυναικολόγος - Μαιευτήρας

Η υστεροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαγνωστική και χειρουργική διαδικασία που επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας να εξετάζουν και να θεραπεύουν διάφορες παθήσεις που επηρεάζουν τη μήτρα. Η υστεροσκόπηση έχει κερδίσει δημοτικότητα λόγω της αποτελεσματικότητάς της, της ελάχιστης επεμβατικότητάς της και των πιθανών οφελών για την υγεία των γυναικών. Σε αυτό το άρθρο, θα εμβαθύνουμε στα οφέλη, τη διαδικασία, την ανάρρωση και το κόστος της υστεροσκόπησης, παρέχοντάς σας έναν ολοκληρωμένο οδηγό.

Τι είναι η υστεροσκόπηση;

Η υστεροσκόπηση είναι μια ιατρική διαδικασία που επιτρέπει στους γιατρούς να εξετάσουν το εσωτερικό της μήτρας χρησιμοποιώντας ένα λεπτό, φωτιζόμενο όργανο που ονομάζεται υστεροσκόπιο. Χρησιμοποιείται συνήθως για διαγνωστικούς σκοπούς για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση διαφόρων παθήσεων της μήτρας, καθώς και για θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ίαση συγκεκριμένων ανωμαλιών της μήτρας. Το υστεροσκόπιο εισάγεται μέσω του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας στη μήτρα, παρέχοντας άμεση απεικόνιση της κοιλότητας της μήτρας.

Ποιοι οι διαφορετικοί τύποι υστεροσκόπησης; 

Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαδικασιών υστεροσκόπησης που μπορούν να εκτελεστούν με βάση τις ειδικές ανάγκες της ασθενούς. Οι δύο βασικοί τύποι υστεροσκόπησης είναι οι εξής:

 • Διαγνωστική υστεροσκόπηση

Αυτός ο τύπος υστεροσκόπησης χρησιμοποιείται κυρίως για διαγνωστικούς σκοπούς για την οπτική εξέταση της κοιλότητας της μήτρας και τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών. Ένα διαγνωστικό υστεροσκόπιο, το οποίο είναι ένα λεπτό και εύκαμπτο όργανο, εισάγεται μέσω του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας στη μήτρα. Επιτρέπει στον γυναικολόγο να δει την επένδυση της μήτρας, να εντοπίσει τυχόν δομικά προβλήματα και να ανιχνεύσει καταστάσεις όπως πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις ή διάφραγμα της μήτρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας μπορούν, επίσης, να συλλεχθούν δείγματα ιστού για περαιτέρω εξέταση ή βιοψία.

 • Χειρουργική υστεροσκόπηση

Η χειρουργική υστεροσκόπηση πραγματοποιείται όταν απαιτείται θεραπευτική παρέμβαση ή θεραπεία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων παθήσεων της μήτρας. Εκτός από την οπτική εξέταση, μέσω του υστεροσκοπίου χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εργαλεία για την εκτέλεση διαφόρων διαδικασιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση πολυπόδων, ινομυωμάτων ή συμφύσεων, την εκτομή ενός διαφράγματος της μήτρας, την αφαίρεση ενδομήτριων συσκευών (IUDs) ή τη διενέργεια αφαίρεσης ενδομητρίου για την αντιμετώπιση της βαριάς εμμηνορρυσιακής αιμορραγίας. Η χειρουργική υστεροσκόπηση μπορεί να περιλαμβάνει μικρές χειρουργικές τεχνικές και μπορεί να απαιτεί αναισθησία, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας.

Εκτός από αυτούς τους κύριους τύπους, υπάρχουν και άλλες παραλλαγές και εξελίξεις στις τεχνικές της υστεροσκόπησης που οι γυναικολόγοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν με βάση μεμονωμένες περιπτώσεις:

 • Μικροσκοπική υστεροσκόπηση: Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη χρήση μικρότερου υστεροσκοπίου, συνήθως διαμέτρου μικρότερης των 3 mm, για διαγνωστικούς σκοπούς. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς που έχουν στενό τράχηλο ή έχουν βιώσει προηγουμένως δυσφορία κατά τη διάρκεια της υστεροσκόπησης
 • Υστεροσκόπηση γραφείου: Η υστεροσκόπηση γραφείου είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται στο γραφείο του γυναικολόγου, συχνά χωρίς αναισθησία. Χρησιμοποιείται συνήθως για διαγνωστικούς σκοπούς ή για μικρές επεμβάσεις, όπως αφαίρεση πολύποδα, βιοψία ή τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει ευκολία και αποφεύγει την ανάγκη επίσκεψης στο νοσοκομείο για ορισμένες περιπτώσεις
 • Διατραχηλική εκτομή του ενδομητρίου (TCRE): Η TCRE είναι μια χειρουργική τεχνική υστεροσκόπησης που χρησιμοποιείται ειδικά για την αντιμετώπιση της βαριάς εμμηνορρυσιακής αιμορραγίας. Περιλαμβάνει την αφαίρεση ή εκτομή του ενδομητρικού βλεννογόνου για τη μείωση ή την εξάλειψη της υπερβολικής εμμηνορρυσιακής αιμορραγίας

Ποια είναι η διαδικασία της υστεροσκόπησης;

 • Προετοιμασία

Πριν από την υστεροσκόπηση, μπορεί να σας ζητηθεί να αδειάσετε την ουροδόχο κύστη σας και να αλλάξετε νοσοκομειακή ρόμπα. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας, οι επιλογές αναισθησίας μπορεί να περιλαμβάνουν τοπική αναισθησία, καταστολή ή γενική αναισθησία.

 • Εισαγωγή του υστεροσκοπίου

Το υστεροσκόπιο εισάγεται απαλά μέσω του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας στη μήτρα. Συνήθως, χρησιμοποιείται αποστειρωμένο υγρό διάλυμα για τη διαστολή της κοιλότητας της μήτρας, επιτρέποντας την καλύτερη δυνατή απεικόνιση.

 • Οπτική εξέταση και θεραπεία

Το υστεροσκόπιο επιτρέπει στον γυναικολόγο να απεικονίσει την κοιλότητα της μήτρας σε μια οθόνη. Τυχόν εντοπισμένες ανωμαλίες μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας, εάν πρόκειται για λειτουργική υστεροσκόπηση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση πολυπόδων, ινομυωμάτων ή συμφύσεων ή τη διενέργεια εκτομής του διαφράγματος της μήτρας, μεταξύ άλλων επεμβάσεων.

 • Ολοκλήρωση και ανάρρωση

Μόλις ολοκληρωθεί η υστεροσκόπηση, το υστεροσκόπιο αφαιρείται και θα παρακολουθείτε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο χρόνος ανάρρωσης μπορεί να ποικίλλει, αλλά οι περισσότερες γυναίκες μπορούν να επανέλθουν στις συνήθεις δραστηριότητές τους μέσα σε μία ή δύο ημέρες. Είναι σύνηθες να εμφανίσετε ήπιες κράμπες, ελαφρά κολπική αιμορραγία ή εκκρίσεις μετά τη διαδικασία.

Υστεροσκόπηση και απόξεση της μήτρας: διαφορές και ποια να διαλέξω; 

Η υστεροσκόπηση και η απόξεση της μήτρας είναι διαφορετικές διαδικασίες με διαφορετικούς σκοπούς:

 • Η υστεροσκόπηση περιλαμβάνει την οπτική εξέταση και θεραπεία της κοιλότητας της μήτρας με τη χρήση υστεροσκοπίου. Πρόκειται κυρίως για μια διαγνωστική ή λειτουργική διαδικασία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ανωμαλιών της μήτρας
 • Η απόξεση της μήτρας, επίσης γνωστή ως διαστολή και απόξεση (D&C), περιλαμβάνει τη διαστολή του τραχήλου της μήτρας και την απόξεση ή αναρρόφηση του βλεννογόνου της μήτρας. Πραγματοποιείται συνήθως για την αφαίρεση ιστού σε περιπτώσεις όπως αποβολή, μη φυσιολογική αιμορραγία της μήτρας ή για τη λήψη βιοψίας του βλεννογόνου της μήτρας

Η επιλογή μεταξύ υστεροσκόπησης και απόξεσης της μήτρας εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τους στόχους της διαδικασίας. Ο γυναικολόγος θα αξιολογήσει την ατομική σας περίπτωση και θα σας συστήσει την καταλληλότερη επιλογή για τις ανάγκες σας.

Επιπλοκές κατά τη διάρκεια της υστεροσκόπησης

Ενώ η υστεροσκόπηση θεωρείται γενικά ασφαλής, υπάρχουν πιθανές επιπλοκές, αν και είναι σπάνιες. Οι πιθανές επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Λοίμωξη: Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος μόλυνσης μετά την υστεροσκόπηση. Αυτός μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη λήψη αντιβιοτικών πριν ή μετά τη διαδικασία
 • Αιμορραγία: Ορισμένες γυναίκες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια αιμορραγία κατά τη διάρκεια ή μετά την υστεροσκόπηση. Συνήθως υποχωρεί από μόνη της, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη θεραπεία
 • Διάτρηση: Σε σπάνιες περιπτώσεις, το υστεροσκόπιο μπορεί κατά λάθος να διατρήσει τη μήτρα. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να απαιτήσει περαιτέρω χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της διάτρησης
 • Υπερφόρτωση με υγρά: Εάν χρησιμοποιείται διάλυμα υγρού για τη διαστολή της κοιλότητας της μήτρας, υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος υπερφόρτωσης με υγρά, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κατακράτηση υγρών ή άλλες επιπλοκές. Ωστόσο, οι γυναικολόγοι λαμβάνουν προφυλάξεις για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου

Κόστος της υστεροσκόπησης 

Το κόστος της υστεροσκόπησης στην Ελλάδα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της υστεροσκόπησης (διαγνωστική ή χειρουργική), της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, του γυναικολόγου και των πρόσθετων υπηρεσιών ή εξετάσεων που απαιτούνται. Επίσης το κόστος μπορεί να αυξηθεί εάν κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας εκτελούνται πρόσθετες διαδικασίες, όπως υστεροσκοπική πολυπεκτομή ή μυομεκτομή. Εάν απαιτείται χειρουργική υστεροσκόπηση, το κόστος μπορεί να είναι υψηλότερο λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και της χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού. Το κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διαδικασία, την αναισθησία, τα έξοδα του χειρουργείου και τη μετεγχειρητική φροντίδα.

Η υστεροσκόπηση προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο ως διαγνωστική όσο και ως θεραπευτική διαδικασία για διάφορες παθήσεις της μήτρας. Παρέχει μια ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση με συντομότερους χρόνους ανάρρωσης σε σύγκριση με την παραδοσιακή ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα ή έχετε ανησυχίες σχετικά με την υγεία της μήτρας σας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας που μπορεί να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία της υστεροσκόπησης και να καθορίσει εάν είναι η σωστή επιλογή για εσάς.

Κοντοράβδης Κωνσταντίνος Γυναικολόγος - Μαιευτήρας
Ο Κοντοράβδης Κωνσταντίνος είναι Γυναικολόγος - Μαιευτήρας με ιδιωτικό ιατρείο στους Αμπελόκηπους. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Carol Davila University of Medicine and Pharmacy και Υποψήφιος Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ειδικεύτηκε στη Μαιευτική και Γυναικολογία στο Γεν