Θεοδώρου Ευαγγελία
Λογοθεραπευτής, Εργοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής

Κλείσε ραντεβού

Η Θεοδώρου Ευαγγελία είναι Λογοθεραπεύτρια - Εργοθεραπεύτρια και Φυσικοθεραπεύτρια με ιδιωτικό ινστιτούτο στο Κερατσίνι. Εφαρμόζει φυσιοθεραπεία στα παιδιά που παρουσιάζουν κινητική καθυστέρηση (λόγω διαφόρων διαταραχών), έχει ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης της θεραπευτικής προσέγγισης την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση με βάση φυσιολογικά αναπτυξιακά σταδία, θα κατευθύνουν τον φυσιοθεραπευτή στον προσδιορισμό του θεραπευτικού προγράμματος και των στόχων που θα τεθούν. Παράλληλα με σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων, χωρίς να χάνουν το ρόλο τους ως γονείς, αποτελούν κύριο παράγοντα στην προώθηση της υγείας και της ανάπτυξης του παιδιού.

Ιατρεία

  • Ναύαρχου Κουντουριώτου 13Α -15,

    Κερατσίνι

    , Αττική

Υπηρεσίες

Απλή επίσκεψη

30€

Αναπτυξιακές διαταραχές

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Διαταραχές κατάποσης - δυσφαγία

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Ειδική Διαπαιδαγώγηση - Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα

Επίσκεψη για φυσικοθεραπεία

30€

Εργοθεραπεία

30€

Λογοθεραπεία

Συμβουλευτική γονέων