Δραγούμης Δημήτριος

Μαστολόγος, Ογκολόγος

Κλείσε ραντεβού
Ο Δραγούμης Δημήτριος είναι Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο πρώτος που εισήγαγε και εφάρμοσε στην Ελλάδα τεχνικές τμηματικής αποκατάστασης μαστού (Partial Breast Reconstruction) με χρήση κρημνών διατιτραινουσών αρτηριών θωρακικού τοιχώματος (Chest wall perforator flaps), προφυλάσσοντας έτσι σημαντικό αριθμό γυναικών από την εκτέλεση περιττών ακρωτηριαστικών μαστεκτομών. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύτηκε στη Β' Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου, και διετέλεσε μόνιμος συνεργάτης στην κλινική "Άγιος Λουκάς", στο ιατρείο μαστού. Εργάστηκε ως επιμελητής στα "Guy’s and St Thomas" Hospital, King’s College Hospital και στο Glenfield Hospital του Leicester ως Διευθυντής - Consultant Breast & Oncoplastic Surgeon. Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος στη Χειρουργική Μαστού και μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μαστολογίας, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού, της Βρετανικής Εταιρείας Χειρουργών Μαστού, του Ομίλου Ογκοπλαστικών Χειρουργών Μαστού. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε ιατρικά περιοδικά, έχει δώσει διαλέξεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει εργαστεί ως υπεύθυνος κλινικών μελετών στην ογκοπλαστική χειρουργική και αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή (iBRA, MASDA, TeaM, National Margins).
 • Πτυχίο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001)
  βιογραφικό

Ιατρεία

 • Παλαιών Πατρών Γερμανού 44, Θεσσαλονίκη, Νομός Θεσσαλονίκης
 • Πανόραμα, 552 36 Θεσσαλονίκη, Πανόραμα, Νομός Θεσσαλονίκης

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου

Υπηρεσίες

Απλή επίσκεψη

Πλήρης μαστολογικός έλεγχος

Βιοψία λεμφαδένα φρουρού

Καρκίνος του μαστού

Εξέταση μαστού

Αποκατάσταση μαστού

Βιοψία μαστού

Χειρουργική μαστού

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Πτυχίο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2001)
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» (2008 - 2011)

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ιδιωτικό ιατρείο, Θεσσαλονίκη
 • Ειδικός Χειρουργός Μαστού, Ογκοπλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική Μαστού, Θεσσαλονίκη (2019 - σήμερα)
 • Διευθυντής - Ογκοπλαστικός Χειρουργός Μαστού, University Hospitals of Leicester NHS Foundation Trust, Glenfield Breast Care Centre, Leicester, UK (2016 - 2018)
 • Επιμελητής (Senior Fellow), Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού, Guy’s Hospital, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK (2015 - 2016)
 • Επιμελητής (Senior Fellow), Χειρουργική Μαστού, King’s College Hospital NHS Foundation Trust, London, UK (​2013 - 2015)
 • Εξειδίκευση (Honorary Fellowship) in Oncoplastic Breast Surgery, Guy’s Hospital, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, London, UK (2013 - 2013)
 • Γενικός Χειρουργός, Κλινικός συνεργάτης, Τμήμα Μαστού (post CCT specialist registrar), Ιδιωτική Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη (2011 - 2012)
 • Κλινικός συνεργάτης, Τμήμα Μαστού (specialist registrar), Ιδιωτική Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη (2006 - 2011)
 • περισσότερα

Μέλος συλλόγων

 • Association of Breast Surgery (ABS)
 • European Society of Breast Cancer Specialists (EUSOMA)
 • Oncoplastic Breast Consortium (OPBC)
 • European Society of Surgical Oncology (ESSO)
 • Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ)
 • Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού (ΕΕΑΜ)
 • Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας (ΕΕΜ)
 • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ)
 • περισσότερα

Δημοσιεύσεις

 • Potter S, Trickey A, Rattay T, O'Connell RL, Dave R, Baker E, Whisker L, Skillman J, Gardiner MD, Macmillan RD, Holcombe C; Dragoumis D; TeaM and iBRA-2 Steering Groups, Breast Reconstruction Research Collaborative, Mammary Fold Academic and Research Collaborative. Therapeutic mammaplasty is a safe and effective alternative to mastectomy with or without immediate breast reconstruction. Br J Surg. 2020 Feb 19. doi: 10.1002/bjs.11468. PMID:32073654 (IF: 5.899) (2020)
 • Mastectomy Decisions Audit (MasDA) Collaborative, on behalf of the West Midlands Research Collaborative. Dragoumis D; Multicentre observational study evaluating recommendations for mastectomy by multidisciplinary teams. Br J Surg. 2019 Nov 5. doi: 10.1002/bjs.11383. PMID:31691270 (IF: 5.899) (2019)
 • O'Connell RL, Rattay T, Dave RV, Trickey A, Skillman J, Barnes NLP, Gardiner M, Harnett A, Potter S, Holcombe C; Dragoumis D; iBRA-2 Steering Group; Breast Reconstruction Research Collaborative. The impact of immediate breast reconstruction on the time to delivery of adjuvant therapy: the iBRA-2 study. Br J Cancer. 2019 Apr;120(9):883-89 PMID: 30923359 (IF: 5.922) (2019)
 • O'Connell RL, Baker E, Trickey A, Rattay T, Whisker L, Macmillan RD, Potter S, Dragoumis D; TeaM Steering Group; Mammary Fold Academic and Research Collaborative. Current practice and short-term outcomes of therapeutic mammaplasty in the international TeaM multicentre prospective cohort study. Br J Surg. 2018 Dec; 105(13):1778-1792 PMID: 30132807 (IF: 5.899) (2018)
 • Atmatzidis S, Chatzimavroudis G, Dragoumis D, Katsiba D, Makris J, Atmatzidis K. "Double bubble" sign: an uncommon radiologic manifestation of a metastatic lobular carcinoma of the breast to retroperitoneum. Breast J. 2013 Sep-Oct; 19(5):542-3. PMID: 23848278 (IF: 1.920) (2013)
 • Dragoumis D, Desiris K, Kyropoulou A, Malandri M, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Hemangiopericytoma/solitary fibrous tumor of pectoralis major muscle mimicking a breast mass. Int J Surg Case Rep. 2013; 4(3):338-41. PMID: 23416503 (2013)
 • Dragoumis DM, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Pure mucinous carcinoma with axillary lymph node metastasis in a male breast. Breast Cancer. 2012 Oct; 19(4):365-8. PMID: 19756925 (IF: 1.170) (2012)
 • Atmatzidis S, Chatzimavroudis G, Dragoumis D, Tsiaousis P, Patsas A, Atmatzidis K. Gastric schwannoma: a case report and literature review. Hippokratia. 2012 Jul; 16(3):280-2. PMID: 23935300 (IF: 0.560) (2012)
 • Dragoumis DM, Boudalaki ES, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Pulmonary hamartoma masquerading lung metastasis in a woman with inflammatory breast cancer. Breast J. 2012 Sep; 18(5):486-8. PMID: 22882690 (IF: 1.920) (2012)
 • Dragoumis DM, Kyropoulou AN, Desiris KI, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Breast tumour as the first manifestation of extramedullary relapse of Philadelphia positive (Ph+) acute lymphoblastic leukemia. Breast Dis. 2011-2012; 33(4):171-6. PMID: 23089808 (2011)
 • Dragoumis DM, Katsohi LA, Amplianitis IK, Tsiftsoglou AP. Late local recurrence of dermatofibrosarcoma protuberans in the skin of female breast. World J Surg Oncol. 2010 Jun 3; 8:48. PMID: 20525288 (IF: 1.750) (2010)
 • Papaziogas B, Koutelidakis J, Dragoumis D, Atmatzidis S, Giakoustidis A, Atmatzidis K. Perforated jejunal diverticulum presenting as acute abdomen. Chirurgia (Bucur). 2010 Jan-Feb; 105(1):119-21. PMID: 20405692 (IF: 0.670) (2010)
 • Galanis I, Dragoumis D, Kalogirou T, Lakis S, Kotakidou R, Atmatzidis K. Spontaneous perforation of solitary ulcer of transverse colon. Indian J Pathol Microbiol. 2010 Jan-Mar; 53(1):138-40. PMID: 20090246 (IF: 0.522) (2010)
 • Galanis IN, Dragoumis DM, Christopoulos PN, Galanis NN, Atmatzidis KS. Giant villous adenoma and McKittrick-Wheelock syndrome in an incarcerated rectal prolapse. Colorectal Dis. 2010 Apr; 12(4):382-4. PMID: 19220372 (IF: 2.452) (2010)
 • Dragoumis D, Atmatzidis S, Chatzimavroudis G, Lakis S, Panagiotopoulou K, Atmatzidis K. Benign spindle cell tumor not otherwise specified (NOS) in a male breast. Int J Surg Pathol. 2010 Dec; 18(6):575-9. PMID: 19064588 (IF: 0.782) (2010)
 • Galanis I, Dragoumis D, Tsolakis M, Zarampoukas K, Zarampoukas T, Atmatzidis K. Obstructive ileus due to a giant fibroepithelial polyp of the anus. World J Gastroenterol. 2009 Aug 7; 15(29):3687-90. PMID: 19653351 (IF: 2.848) (2009)
 • Koutelidakis I, Dragoumis D, Papaziogas B, Patsas A, Katsougianopoulos A, Atmatzidis S, Atmatzidis K. Gastric perforation and death after the insertion of intragastric balloon. Obes Surg. 2009 Mar; 19(3):393-6. PMID: 18836786 (IF: 3.346) (2009)
 • Dragoumis D, Makris J. Gynaecomastia. Surg Chronicles. 2009 Apr; 14(2):73-83 (2009)
 • Dragoumis DM, Assimaki AS, Tsiftsoglou AP. Solid variant of a pure intracystic papillary carcinoma of the breast: case report. Eur J Gynaecol Oncol. 2008; 29(5):545-7. PMID: 19051833 (IF: 0.580) (2008)
 • Dragoumis D, Bimpa K, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Primary osteogenic sarcoma of the breast. Singapore Med J. 2008 Nov; 49(11): e315-7. PMID: 19037539 (IF: 0.570) (2008)
 • Dragoumis DM, Tsiftsoglou AP, Assimaki AS. Pulmonary sarcoidosis simulating metastatic breast cancer. J Cancer Res Ther. 2008 Jul-Sep; 4(3):134-6. PMID: 18923207 (IF: 0.777) (2008)
 • Dragoumis DM, Tsiftsoglou AP, Sikou AD, Assimaki AS. Axillary lymph node metastases as the sole clinical site of occult breast carcinoma. J Coll Physicians Surg Pak. 2008 Aug; 18(8): 517-9. PMID: 18798593 (IF: 0.340) (2008)
 • Dragoumis DM, Tsiftsoglou AP. Intracystic papillary carcinoma associated with ductal carcinoma in situ in a male breast. J Postgrad Med. 2008 Jan-Mar; 54(1):39-40. PMID: 18296806 (IF: 1.014) (2008)
 • Dragoumis D, Assimaki A, Tsiftsoglou A. Hamartoma of the Breast. An uncommon benign tumor. Amer J Case Rep. 2008 Mar; 9:125-128 (2008)
 • Papaziogas B, Dragoumis D, Tsiaousis P, Giakoustidis D, Atmatzidis S, Sarlis G, Atmatzidis K. Primary torsion of the greater omentum. An obscure and unusual cause of acute abdomen. Chirurgia (Bucur). 2007 Jan-Feb; 102(1):95-8. PMID: 17410738 (IF: 0.670) (2007)
 • Papaziogas V, Chatzimavroudis G, Koutelidakis J, Dragoumis D, Atmatzidis S, Atmatzidis K. Comparative study between Mayo and tension-free mesh technique for the repair of umbilical hernia. Surg Chronicles. 2007 Jul; 12(3):249-253 (2007)
 • Papaziogas B, Lazaridis C, Souparis A, Koutelidakis I, Grigoriou M, Dragoumis D, Atmatzidis K. Idiopathic hypertrophic pyloric stenosis combined with left paraduodenal hernia in an adult. Med Princ Pract. 2007; 16(2):151-4. PMID: 17303953 (IF: 1.159) (2007)
 • Papaziogas B, Koutelidakis I, Chatzimavroudis G, Grigoriou M, Tsiaousis P, Dragoumis D, Giakoustidis A, Atmatzidis, K. Mesh vs non-mesh repair of Strangulated Femoral Hernia. A comparative study. Surg Chronicles. 2007 Jan; 12(1):45-50 (2007)
 • Papaziogas B, Katsikas B, Psaralexis K, Makris J, Chatzimavroudis G, Tsiaousis R, Dragoumis D, Radopoulos K, Panagiotopoulou K, Atmatzidis K. Adrenal pseudocyst presenting as acute abdomen during pregnancy. Acta Chir Belg. 2006 Nov-Dec; 106(6):722-5. PMID: 17290707 (IF 0.410) (2006)
 • Koutelidakis J, Chatzimavroudis G, Papaziogas B, Grigoriou M, Dragoumis D, Alexandrakis A, Atmatzidis K. The predictive value of white blood cell count and C-reactive protein in the diagnosis of acute appendicitis. Surg Chronicles. 2006 Jul; 11(3):270-276 (2006)
 • Papaziogas B, Psaralexis K, Tsiaousis P, Dragoumis D, Papadopoulos E, Atmatzidis K. Dirophilariasis of the subcutaneous tissue. Surg Chronicles. 2006 Apr; 11(2):162-166 (2006)
 • Pavlidis T, Dragoumis D, Chatzimavroudis G, Papadopoulos E, Papageorgiou T, Tahtsi M, Atmatzidis K. Current management of Spigelian hernia. Surg Chronicles. 2005 Apr; 10(2):100-104 (2005)
 • περισσότερα

Αξιολογήσεις

 • 5.0
  31 κριτικές
  Αποτελεσματικός
  Έμπειρος
  Συνεπής
  Προσιτός