Σκλήρυνση κατά πλάκας Ποιες οι μορφές της σκλήρυνσης κατά πλάκας και ποια η αντιμετώπισή της;

Ποιες οι μορφές της σκλήρυνσης κατά πλάκας και ποια η αντιμετώπισή της;

Καραγιώργης Γεώργιος MD, MsC, PhDc Νευρολόγος
Καραγιώργης Γεώργιος MD, MsC, PhDc
Νευρολόγος

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια σύνθετη και απρόβλεπτη νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Χαρακτηρίζεται από μια σειρά συμπτωμάτων και μια μεταβλητή πορεία. Η σκλήρυνση κατά πλάκας παρουσιάζει προκλήσεις και ευκαιρίες για όσους ζουν με την πάθηση.

Τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας;

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια αυτοάνοση ασθένεια που στοχεύει το κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Στη σκλήρυνση κατά πλάκας, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στο προστατευτικό κάλυμμα των νευρικών ινών που ονομάζεται μυελίνη. Αυτή η απομυελίνωση διαταράσσει τη φυσιολογική μετάδοση των νευρικών σημάτων, οδηγώντας σε ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που μπορεί να διαφέρουν πολύ μεταξύ των ατόμων.

Ποιες οι μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας;

Οι διάφορες μορφές της σκλήρυνσης κατά πλάκας χαρακτηρίζονται από διαφορετικά πρότυπα υποτροπών και υφέσεων, καθώς και από την παρουσία ή την απουσία εξέλιξης της νόσου. Ακολουθούν οι κύριες μορφές της σκλήρυνσης κατά πλάκας:

 • Σκλήρυνση κατά πλάκας με υποτροπιάζουσες κρίσεις (RRMS): Πρόκειται για την πιο κοινή μορφή της σκλήρυνσης κατά πλάκας, η οποία επηρεάζει περίπου το 85% των ατόμων που διαγιγνώσκονται με την πάθηση. Στη σκλήρυνση κατά πλάκας με υποτροπιάζουσες κρίσεις, τα άτομα εμφανίζουν επεισόδια υποτροπών (επίσης γνωστά ως παροξύνσεις ή εξάρσεις) κατά τη διάρκεια των οποίων εμφανίζονται νέα συμπτώματα ή επιδεινώνονται τα υπάρχοντα. Αυτές οι υποτροπές ακολουθούνται από περιόδους ύφεσης, κατά τις οποίες τα συμπτώματα βελτιώνονται μερικώς ή πλήρως. Η πορεία της νόσου στη σκλήρυνση κατά πλάκας με υποτροπιάζουσες κρίσεις μπορεί να είναι απρόβλεπτη, με διαφορετικά χρονικά διαστήματα ύφεσης μεταξύ των υποτροπών
 • Πρωτοπαθής προϊούσα μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας (PPMS): Αυτή η μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας χαρακτηρίζεται από σταθερή εξέλιξη των συμπτωμάτων από την έναρξη της νόσου, χωρίς διακριτές περιόδους ύφεσης ή υποτροπής. Η πρωτοπαθώς εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των περιπτώσεων σκλήρυνσης κατά πλάκας. Τα συμπτώματα επιδεινώνονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε αυξανόμενη αναπηρία. Ενώ οι τροποποιητικές της νόσου θεραπείες (DMTs) που χρησιμοποιούνται για τις υποτροπιάζουσες μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι λιγότερο αποτελεσματικές για την πρωτοπαθή εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες και στρατηγικές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
 • Δευτεροπαθής προϊούσα μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας (SPMS): Η δευτεροπαθής εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας συνήθως ακολουθεί αρχικά μια υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πορεία. Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, τα άτομα με πρωτοπαθή εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να μεταβούν σε δευτεροπαθή εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπου υπάρχει σταδιακή και σταθερή επιδείνωση των συμπτωμάτων, με λιγότερες ή καθόλου διακριτές υποτροπές. Η μετάβαση από τη σκλήρυνση κατά πλάκας με υποτροπιάζουσες κρίσεις στη δευτεροπαθώς εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των ατόμων και χαρακτηρίζεται από έκπτωση της λειτουργικότητας και αυξημένη αναπηρία.
 • Προοδευτικά υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (PRMS): Πρόκειται για μια λιγότερο συχνή μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 5% των περιπτώσεων. Στην προοδευτικά υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας, υπάρχει σταθερή επιδείνωση των συμπτωμάτων από την αρχή, με περιστασιακές υποτροπές που μπορεί να επιδεινώσουν περαιτέρω τα συμπτώματα. Σε αντίθεση με την πρωτοπαθώς εξελισσόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας, οι περίοδοι ύφεσης στην προοδευτικά υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας δεν είναι τόσο πλήρεις και η αναπηρία τείνει να συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση των μορφών της σκλήρυνσης κατά πλάκας δεν είναι πάντα άκαμπτη, καθώς η νόσος μπορεί να εμφανίζει διαφορετικά πρότυπα και εξέλιξη σε διαφορετικά άτομα. Επιπλέον, η ανάπτυξη νέων θεραπειών και η καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών της σκλήρυνσης κατά πλάκας μπορεί να οδηγήσει σε πιο προσαρμοσμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της πάθησης.

Ποια τα αίτια της σκλήρυνσης κατά πλάκας;

Η ακριβής αιτία της σκλήρυνσης κατά πλάκας δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά πιστεύεται ότι περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που πυροδοτούν μια μη φυσιολογική ανοσολογική απόκριση. Ακολουθούν ορισμένοι από τους παράγοντες που πιστεύεται ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας:

 • Γενετικοί παράγοντες: Υπάρχει μια γενετική συνιστώσα στη σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου είναι υψηλότερος εάν κάποιο στενό μέλος της οικογένειας πάσχει από αυτήν. Ωστόσο, η σκλήρυνση κατά πλάκας δεν κληρονομείται άμεσα με απλό τρόπο, αντίθετα, πολλαπλά γονίδια μπορεί να παίζουν ρόλο στην επιρροή της ευαισθησίας στη νόσο
 • Δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος: Η σκλήρυνση κατά πλάκας θεωρείται αυτοάνοση διαταραχή, πράγμα που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στους ιστούς του ίδιου του σώματος. Στην περίπτωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας, το ανοσοποιητικό σύστημα στοχεύει το περίβλημα μυελίνης οδηγώντας σε φλεγμονή, απομυελίνωση (απώλεια μυελίνης) και βλάβη των νευρικών κυττάρων
 • Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ιδίως οι ιογενείς λοιμώξεις, έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ορισμένοι ιοί, όπως ο ιός Epstein-Barr (EBV), έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη σκλήρυνσης κατά πλάκας, αν και η ακριβής σχέση δεν είναι πλήρως κατανοητή
 • Γεωγραφική θέση: Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι πιο συχνή σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται πιο μακριά από τον ισημερινό. Αυτό υποδηλώνει ότι παράγοντες που σχετίζονται με την έκθεση στο ηλιακό φως και τα επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να παίζουν ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας
 • Ανεπάρκεια βιταμίνης D: Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η βιταμίνη D είναι γνωστό ότι παίζει ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να επηρεάσει την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στη σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Κάπνισμα: Το κάπνισμα έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της σκλήρυνσης κατά πλάκας και μπορεί επίσης να συμβάλει στη σοβαρότητα και την εξέλιξη της νόσου
 • Ορμονικοί παράγοντες: Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι πιο συχνή στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, γεγονός που υποδηλώνει πιθανό ρόλο των ορμονικών παραγόντων. Οι αλλαγές στα επίπεδα των ορμονών, όπως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή με ορισμένες αντισυλληπτικές μεθόδους, μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της νόσου
 • Αυτοάνοσες διαταραχές: Τα άτομα με ιστορικό άλλων αυτοάνοσων διαταραχών μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας, γεγονός που υποδηλώνει κοινή δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

Ποια τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας;

Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων που διαφέρουν από άτομο σε άτομο και μπορεί επίσης να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Τα συνήθη συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας περιλαμβάνουν:

 • Κόπωση: Η κόπωση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και συχνά συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Μπορεί να είναι συντριπτική και να μη βελτιώνεται με την ανάπαυση
 • Διαταραχές της όρασης: Τα προβλήματα όρασης είναι συχνά πρώιμα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν θολή όραση, διπλωπία, ακόμη και προσωρινή απώλεια της όρασης στο ένα μάτι
 • Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα: Αισθήσεις μουδιάσματος, μυρμηγκιάσματος ή τσιμπήματος, συχνά στα άκρα, μπορεί να αποτελούν πρώιμο σημάδι της σκλήρυνσης κατά πλάκας
 • Αδυναμία ή μυϊκοί σπασμοί: Μπορεί να εμφανιστεί αδυναμία ή δυσκολία στην κίνηση των άκρων, μαζί με μυϊκούς σπασμούς ή δυσκαμψία
 • Δυσκολία στο περπάτημα: Τα προβλήματα συντονισμού και ισορροπίας μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολία στο περπάτημα, ασταθείς κινήσεις ή παραπάτημα
 • Προβλήματα συντονισμού: Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να επηρεάσει τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, οδηγώντας σε προβλήματα με εργασίες που απαιτούν ακριβείς κινήσεις, όπως το γράψιμο ή το κούμπωμα των ρούχων
 • Πόνος: Ο πόνος που σχετίζεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να περιλαμβάνει νευρικό πόνο (νευροπαθητικό πόνο), που συχνά περιγράφεται ως κάψιμο ή μαχαίρωμα, και μυϊκό πόνο λόγω σπασμών ή δυσκαμψίας
 • Γνωστικές αλλαγές: Ορισμένα άτομα εμφανίζουν γνωστικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων με τη μνήμη, την προσοχή, την επίλυση προβλημάτων και την επεξεργασία πληροφοριών
 • Συναισθηματικές αλλαγές: Οι εναλλαγές της διάθεσης, η κατάθλιψη και το άγχος είναι συχνές στα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας λόγω τόσο των σωματικών επιπτώσεων της νόσου όσο και των ψυχολογικών επιπτώσεών της
 • Προβλήματα της ουροδόχου κύστης και του εντέρου: Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να επηρεάσει τους μύες και τα νεύρα που ελέγχουν την ουροδόχο κύστη και το έντερο, οδηγώντας σε προβλήματα όπως η συχνουρία, η επιτακτική ούρηση ή η δυσκολία κένωσης της ουροδόχου κύστης
 • Δυσκολίες ομιλίας και κατάποσης: Η μυϊκή αδυναμία και τα προβλήματα συντονισμού μπορεί να επηρεάσουν την ομιλία και την κατάποση σε ορισμένα άτομα
 • Ευαισθησία στη θερμότητα: Η ζέστη μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, προκαλώντας προσωρινή αύξηση των συμπτωμάτων
 • Σεξουαλική δυσλειτουργία: Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική λειτουργία τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, οδηγώντας σε θέματα όπως η μειωμένη λίμπιντο, η στυτική δυσλειτουργία και η δυσκολία επίτευξης οργασμού
 • Τρέμουλο: Ορισμένα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας εμφανίζουν τρόμο ή τρέμουλο, ειδικά όταν επιχειρούν ακριβείς κινήσεις

Σε ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζεται η σκλήρυνση κατά πλάκας και ποια τα στάδια;

Τα στάδια της σκλήρυνσης κατά πλάκας δεν ορίζονται αυστηρά με βάση την ηλικία, αλλά μάλλον με βάση την εξέλιξη και το πρότυπο των συμπτωμάτων. Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση των σταδίων της σκλήρυνσης κατά πλάκας:

 • Κλινικά απομονωμένο σύνδρομο (CIS): Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία
 • Υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (RRMS): Συνήθως διαγιγνώσκεται σε νέους ενήλικες μεταξύ 20 και 40 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία
 • Δευτεροπαθής προϊούσα μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας (SPMS): Συνήθως αναπτύσσεται σε άτομα με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας μετά από κάποια χρόνια, συχνά μεταξύ 40 και 50 ετών, αλλά μπορεί να ποικίλλει
 • Πρωτοπαθής προϊούσα μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας (PPMS): Συνήθως διαγιγνώσκεται σε άτομα μεταξύ 30 και 50 ετών, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες ηλικίες
 • Προοδευτική υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας (PRMS): Σπάνια, αλλά συνήθως διαγιγνώσκεται σε ενήλικες μεταξύ 30 και 40 ετών

Πώς γίνεται η διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας;

Η διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αξιολόγησης του ιατρικού ιστορικού, νευρολογικών εξετάσεων και διαγνωστικών δοκιμών. Λόγω της πολυπλοκότητας της νόσου και της ομοιότητας των συμπτωμάτων της με άλλες παθήσεις, η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας. Ακολουθεί μια επισκόπηση των βημάτων που συνήθως περιλαμβάνονται στη διάγνωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας:

 • Ιατρικό ιστορικό: Ο γιατρός σας θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματά σας, τη διάρκειά τους και τυχόν προηγούμενες ιατρικές καταστάσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν προηγούμενα επεισόδια νευρολογικών συμπτωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικές
 • Νευρολογική εξέταση: Θα διεξαχθεί ενδελεχής νευρολογική εξέταση για την αξιολόγηση των αντανακλαστικών σας, του συντονισμού, της δύναμης, της αισθητηριακής αντίληψης και άλλων νευρολογικών λειτουργιών. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών ή ενδείξεων νευρικής βλάβης
 • Διαγνωστικές εξετάσεις: Διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η μαγνητική τομογραφία (MRI) για την απεικόνιση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Η διάγνωση μπορεί να αποτελέσει πρόκληση λόγω της αλληλοεπικάλυψης των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας με άλλες νευρολογικές παθήσεις
 • Ειδικές ανοσολογικές εξετάσεις: Εξέταση ολιγοκλωνικών ζωνών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αντισώματα έναντι της ακουαπορίνης και έναντι της πρωτεΐνης MOG, κα.

Ποια η αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας;

Η θεραπευτική προσέγγιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας αποσκοπεί στη διαχείριση των συμπτωμάτων, στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Οι θεραπείες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της σκλήρυνσης κατά πλάκας, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τους ατομικούς παράγοντες. Ακολουθούν ορισμένες κοινές θεραπευτικές επιλογές για τη σκλήρυνση κατά πλάκας:

 • Θεραπείες τροποποίησης της νόσου (DMT): Αυτά τα φάρμακα συμβάλλουν στη μείωση της συχνότητας και της σοβαρότητας των υποτροπών στις υποτροπιάζουσες μορφές της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Οι DMTs δρουν τροποποιώντας την ανοσολογική απόκριση ώστε να αποτρέπουν τις επιθέσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι DMTs, συμπεριλαμβανομένων των ενέσιμων, των από του στόματος χορηγούμενων φαρμάκων και των εγχύσεων. Η επιλογή της DMT εξαρτάται από παράγοντες όπως η δραστηριότητα της νόσου, οι παρενέργειες και οι προτιμήσεις του ασθενούς. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ολοένα και πιο αποτελεσματικές και καλά ανεκτές θεραπείες, δίνοντας ελπίδα σε όλους τους ασθενής που πάσχουν από αυτή την ασθένεια.
 • Συμπτωματικές θεραπείες: Η διαχείριση των συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας αποτελεί σημαντικό μέρος της θεραπείας. Διάφορα φάρμακα και παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο συμπτωμάτων όπως ο πόνος, η σπαστικότητα, η κόπωση, τα προβλήματα ουροδόχου κύστης και εντέρου και οι γνωστικές δυσκολίες
 • Κορτικοστεροειδή: Κατά τη διάρκεια των υποτροπών μπορεί να συνταγογραφούνται σύντομες δόσεις κορτικοστεροειδών σε υψηλές δόσεις, όπως η ενδοφλέβια μεθυλπρεδνιζολόνη, για να μειωθεί η φλεγμονή και να επιταχυνθεί η ανάρρωση
 • Φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία: Οι θεραπείες αυτές επικεντρώνονται στη διατήρηση της κινητικότητας, τη βελτίωση της δύναμης και τη διαχείριση των φυσικών περιορισμών. Η εργοθεραπεία βοηθά τα άτομα να προσαρμοστούν στις αλλαγές στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Θεραπεία λόγου και κατάποσης: Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ομιλία και την κατάποση, η θεραπεία από λογοθεραπευτές μπορεί να είναι ευεργετική
 • Διατροφή και άσκηση: Μια ισορροπημένη διατροφή και η τακτική άσκηση μπορούν να συμβάλουν στη συνολική ευεξία και να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη, την ευελιξία και τη διάθεση
 • Διαχείριση του άγχους: Το στρες μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Οι τεχνικές μείωσης του στρες, όπως ο διαλογισμός, η βαθιά αναπνοή και η ενσυνειδητότητα, μπορούν να φανούν χρήσιμες
 • Υποστηρικτικές θεραπείες: Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες όπως ο βελονισμός, η γιόγκα και το μασάζ μπορεί να προσφέρουν ανακούφιση από τα συμπτώματα και να ενισχύσουν τη συνολική ευεξία
 • Διαχείριση του πόνου: Ο χρόνιος πόνος είναι συχνό φαινόμενο στη σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι στρατηγικές διαχείρισης του πόνου μπορεί να περιλαμβάνουν φάρμακα, φυσικοθεραπεία και προσαρμογές στον τρόπο ζωής
 • Διατροφικές τροποποιήσεις: Ορισμένα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας διαπιστώνουν ότι οι διαιτητικές αλλαγές, όπως η μείωση των κορεσμένων λιπαρών και η αύξηση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συμπτωμάτων
 • Συμπλήρωση βιταμίνης D: Η βιταμίνη D μπορεί να έχει προστατευτική δράση έναντι της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει συμπλήρωμα με βάση τις εξετάσεις αίματος
 • Υποστήριξη συναισθηματικής και ψυχικής υγείας: Η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία. Οι ομάδες υποστήριξης, η συμβουλευτική και η θεραπεία μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση των συναισθηματικών προκλήσεων που σχετίζονται με την πάθηση
 • Βοηθητικές συσκευές: Ανάλογα με τα συμπτώματα και τις ανάγκες, μπορεί να συνιστώνται βοηθητικές συσκευές, όπως βοηθήματα κινητικότητας

Πρόληψη για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Αν και δεν υπάρχει εγγυημένος τρόπος πρόληψης της σκλήρυνση κατά πλάκας, υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές που έχουν προταθεί για να μειωθεί ενδεχομένως ο κίνδυνος ή να καθυστερήσει η εμφάνισή της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι συστάσεις βασίζονται στην τρέχουσα έρευνα και κατανόηση, αλλά ενδέχεται να μην εξαλείψουν εντελώς τον κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ακολουθούν ορισμένα πιθανά προληπτικά μέτρα:

 • Βιταμίνη D και έκθεση στον ήλιο: Υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν μια σχέση μεταξύ χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D και αυξημένου κινδύνου εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η επαρκής έκθεση στον ήλιο και η διατήρηση υγιών επιπέδων βιταμίνης D μέσω της διατροφής, των συμπληρωμάτων ή της ασφαλούς έκθεσης στον ήλιο μπορεί να είναι ευεργετική. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας προτού προβείτε σε σημαντικές αλλαγές στην πρόσληψη βιταμίνης D
 • Αποφύγετε το κάπνισμα: Το κάπνισμα θεωρείται παράγοντας κινδύνου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και μπορεί επίσης να επιδεινώσει την εξέλιξη της νόσου. Εάν καπνίζετε, η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να έχει πολλά οφέλη για την υγεία σας πέρα από τη μείωση του κινδύνου της σκλήρυνσης κατά πλάκας
 • Υγιεινός τρόπος ζωής: Η διατήρηση ενός γενικά υγιεινού τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής άσκησης, μιας ισορροπημένης διατροφής πλούσιας σε αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά και της διαχείρισης του άγχους, μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευεξία και ενδεχομένως να επηρεάσει τον κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας
 • Έγκαιρη θεραπεία των λοιμώξεων: Ορισμένες λοιμώξεις, ιδίως ο ιός Epstein-Barr (EBV), έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Αν και χρειάζονται περισσότερες έρευνες, η έγκαιρη θεραπεία των λοιμώξεων και η διατήρηση καλής γενικής υγείας μπορεί να είναι ευεργετικές
 • Περιορισμός των περιβαλλοντικών εκθέσεων: Αν και ο ακριβής ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων στη σκλήρυνση κατά πλάκας δεν είναι πλήρως κατανοητός, ο περιορισμός της έκθεσης σε ορισμένες τοξίνες ή ρύπους θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο
 • Θηλασμός: Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι ο θηλασμός κατά τη βρεφική ηλικία μπορεί να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας αργότερα στη ζωή. Ο θηλασμός έχει διάφορα οφέλη για την υγεία τόσο για τις μητέρες όσο και για τα μωρά
 • Φάρμακα και κλινικές δοκιμές: Ορισμένα φάρμακα και παρεμβάσεις μελετώνται ως προς τη δυνατότητά τους να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν την εμφάνιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας σε άτομα υψηλού κινδύνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται κλινικές δοκιμές για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας αυτών των προσεγγίσεων

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια πολύπλοκη νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τα άτομα με ποικίλους τρόπους. Αν και δημιουργεί προκλήσεις, οι πρόοδοι στην ιατρική κατανόηση, τις θεραπευτικές επιλογές και τις στρατηγικές του τρόπου ζωής προσφέρουν νέες ελπίδες και ευκαιρίες σε όσους ζουν με σκλήρυνση κατά πλάκας. Με την κατάλληλη διαχείριση, την υποστήριξη και την εστίαση στην ολιστική ευεξία, τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας μπορούν να ζήσουν ικανοποιητικές ζωές και να περιηγηθούν στο ταξίδι που ακολουθεί με ανθεκτικότητα και δύναμη.

Καραγιώργης Γεώργιος MD, MsC, PhDc Νευρολόγος
Ο Καραγιώργης Γεώργιος είναι Νευρολόγος με ιδιωτικό ιατρείο στους Αμπελόκηπους. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Στρατιωτικής Σχολής και Υποψήφιος Διδάκτωρ, με γνωστικό αντικείμενο την Κεφαλαλγία στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκη
Σχετικά άρθρα