Χειμώνας Θεόδωρος
Καρδιολόγος

Κλείσε ραντεβού

Ο Χειμώνας Θεόδωρος είναι Καρδιολόγος με ιδιωτικό ιατρείο στο Χολαργό. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακυρήχθηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με διδακτορική διατριβή με θέμα στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παράλληλα, μετέφρασε και επιμε­λήθηκε πολυάριθμα πανεπι­στημιακά ιατρικά συγγράμματα, εργασία που συνε­χίζει και σήμερα. Διατέλεσε επιστη­μονικός συνεργάτης του Ωνασείου Καρδιο­χειρουργικού Κέντρου και ειδικεύτηκε στην Καρδιο­λογία στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχι­κού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ). Ο ιατρός εργάζεται ως συνεργάτης της Α' Καρδιο­λογικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και ως επιστη­μονικά υπεύθυνος του καρδιο­λογικού εργαστη­ρίου του διαγνω­στικού κέντρου Βιότυπος Ζωγράφου. Έχει εξειδι­κευτεί στις νεότερες τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας, όπως 3D υπερηχο­καρδιογραφία, δυναμική υπερηχο­καρδιογραφία (stress echo), υπερηχο­καρδιογραφία αντίθεσης, ιστική παρα­μόρφωση (strain and speckle tracking), διοισο­φάγειος υπερηχο­καρδιογραφία, κ.α. Επίσης, έχει ασχοληθεί εκτενώς, τόσο κλινικά όσο και ερευνητικά, με την καρδιαγ­γειακή πρόληψη και συγκεκριμένα με την επιδημιο­λογία της καρδιαγ­γειακής νόσου, την εκτίμηση του καρδιαγ­γειακού κινδύνου, καθώς και τη διάγνωση και θεραπεία παραγόντων κινδύνου όπως η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και υπερχολη­στερολαιμία, το μεταβολικό σύνδρομο, κ.α. Έχει μάλιστα αποτελέσει επανειλημ­μένα μέλος της Συντονι­στικής Επιτροπής της Ομάδας Εργασίας Επιδημιο­λογίας και Πρόληψης της Ελληνικής Εται­ρείας Αθηρο­σκλήρωσης. Έχει μακρό­χρονη εμπειρία στην παρακο­λούθηση ασθενών με προβλή­ματα όπως στεφανιαία νόσο, έμφραγμα του μυο­καρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, υπερ­τροφική και διατατική μυοκαρδιο­πάθεια, κολπική μαρμα­ρυγή και πτερυγισμό, υπερ­κοιλιακή ταχυκαρδία, έκτακτες συστολές και άλλες αρρυθμίες, στένωση ή ανεπάρ­κεια αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας ή άλλες βαλβιδο­πάθειες, προσθετικές βαλβίδες, συγκοπικά και λιπo­θυμικά επεισόδια. Συνεργά­ζεται με καταξιω­μένους επεμβατικούς καρδιο­λόγους και καρδιο­χειρουργούς για την περαιτέρω αντιμετώ­πιση ασθενών που χρειάζονται παρεμ­βάσεις όπως αορτο­στεφανιαία παράκαμψη, αντικα­τάσταση βαλβίδας, στεφανιο­γραφία, αγγειο­πλαστική, εμφύτευση βηματο­δότη, ηλεκτρο­φυσιολογική μελέτη, κατά­λυση κολπικής μαρμαρυγής, κ.α.

Εξειδικεύσεις γιατρού

Stress echo (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία) Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος

Ιατρεία

 • Μεσογείων 214,

  Χολαργός

  , Αττική

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου
+2

Παροχές

 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Ειδικό κόστος επίσκεψης για ΑμεΑ - Aνέργους - Φοιτητές
 • Αναλαμβάνω περιστατικά παιδιών έως 12 ετών

Υπηρεσίες

Απλή επίσκεψη

30€

Stress echo (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία)

Εξειδίκευση

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος

Εξειδίκευση
50€

Holter πίεσης

30€

Holter ρυθμού

40€

Triplex

30€

Triplex θωρακικής αορτής

30€

Triplex καρδιάς

35€ - 50€

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

10€

Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις

20€

Βιογραφικό

Σπουδές

 • Διδάκτωρ Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2017)
 • Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ιδιωτικό Ιατρείο, Χολαργός (2016 - σήμερα)
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καρδιολογικό Εργαστηρίο Βιότυπος, Ζωγράφου (2016 - σήμερα)
 • Εξωτερικός Συνεργάτης, Α' Καρδιολογική Κλινική, "Ερρίκος Ντυνάν" Hospital Center (2015 - σήμερα)
 • Εξειδίκευση, Νεότερες Τεχνικές Υπερηχοκαρδιογραφίας, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (2018 - 2019)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Βιοϊατρική ΑΕ (2015 - 2019)
 • Εξειδίκευση, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ευαγγελισμός" (2015)
 • Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (2011 - 2014)
 • Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Άργους (2007- 2011)
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Α’ Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (2005 - 2007)
 • Υπηρεσία Υπαίθρου, Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας, Κρέστενα, Ηλεία (2003 - 2004)
 • περισσότερα

Δημοσιεύσεις

 • Collaborator in: Athyros VG,Ganotakis E, Kolovou GD, Nicolaou V, Achimastos A, Bilianou E, Alexandrides T,Karagiannis A, Paletas K, Liberopoulos EN, Tziomalos K, Petridis D, Kakafika A,Elisaf MS, Mikhailidis DP; Assessing The Treatment Effect in Metabolic Syndrome Without Perceptible Diabetes (ATTEMPT) Collaborative. “Assessing the treatment effect in metabolic syndrome without perceptible diabetes (ATTEMPT): aprospective-randomized study in middle aged men and women.” Curr Vasc Pharmacol, 9(6):647-57 (11/2011)
 • Chimonas T, Karagiannis A, Athyros VG, Achimastos A, Elisaf M, Panagiotakos DB; Assessing The Treatment Effect in Metabolic Syndrome Without Perceptible diabeTes (ATTEMPT) Collaborative Group. “Blood pressure levels constitute the most important determinant of the metabolic syndrome in a Mediterranean population: a discrimination analysis.” Metab Syndr Relat Disord. Dec;8(6):523-9. Epub (17/08/2010)
 • Chimonas T, Athyros VG, Ganotakis E, Nicolaou V, Panagiotakos DB, Mikhailidis DP, Elisaf M; Assessing the Treatment Effect in Metabolic Syndrome Without Perceptible diabeTes (ATTEMPT) Collaborative Group. “Cardiovascular risk factors and estimated 10-year risk of fatal cardiovascular events using various equations in Greeks with metabolic syndrome.” Angiology, 61(1):49-57 (2010)
 • Chimonas T, Fanouraki I, Liberopoulos EN, Chimonas E, Elisaf M. “Diverging trends in cardiovascular morbidity and mortality in a low risk population.” Eur J Epidemiol,(8):415-23 (2009)
 • Rhyne J, Ryan MJ, White C, Chimonas T, Miller M. “Two Novel Mutations in CETP (Gln87X, Gln165X) Associated with Marked Hyperalphalipoproteinemia and Minimal Coronary Artery Disease.” J Mol Med, 84(8):647-50 (08/2006)
 • Συγγραφή κεφαλαίου στο βιβλίο «Λιπίδια στην Κλινική Πράξη» Κολοβού Γ. Κόκκινος Δ, Εκδ. Παρισιάνου, Αθήνα (2005)
 • περισσότερα