Φέγγος Παύλος

  • Παθολόγος
Ραντεβού με τον γιατρό

Ο Φέγγος Παύλος είναι Ειδικός Παθολόγος με ιδιωτικό ιατρείο στα Πετράλωνα. Ειδικός Παθολόγος με πολυετή εμπειρία σε Στρατιωτικά, Κρατικά και Ιδιωτικά νοσοκομεία. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διαθέτοντας 31 χρόνια προϋπηρεσίας, πλέον, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Ιατρεία

  • Κειριαδών 35, Πετράλωνα, Αττική

Φωτογραφίες

Παροχές

  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση - Δίμηνη - Τρίμηνη

Υπηρεσίες

Απλή επίσκεψη

25€

Αντιμετώπιση ιλαράς

Αντιμετώπιση παχυσαρκίας

Βεβαίωση για δίπλωμα οδήγησης

Έλεγχος ουρικού οξέος

Έλεγχος φεριτίνης

Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

10€

Δίμηνη ηλεκτρονική συνταγογράφηση

12€

Τρίμηνη ηλεκτρονική συνταγογράφηση

15€

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

15€

Σπουδές - Βιογραφικό

Σπουδές
  • Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
  • Ειδίκευση, Ειδικός Παθολόγος 
Επαγγελματική εμπειρία
  • Ιδιωτικό ιατρείο, Πετράλωνα
  • Ειδικός Παθολόγος με πολυετή εμπειρία σε Στρατιωτικά, Κρατικά & Ιδιωτικά Νοσοκομεία