Σπανού Αθηνά
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής

Ραντεβού με τη γιατρό

Η Σπανού Αθηνά είναι Ψυχολόγος με ιδιωτικό γραφείο στο Πεδίον του Άρεως. Διαθέτει πτυχίο ψυχολογίας από το State University Of New York του Empire State College και εκπαιδεύτηκε στη Συμβουλευτική και τις βασικές τεχνικές στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογίας “Έρεισμα”. Επιπλέον διαθέτει δίπλωμα στις Βασικές Αρχές Ψυχοθεραπείας από το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παίδων και Ενηλίκων και θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη στήριξη της αποασυλοποίησης, της κοινωνικό-οικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης ψυχικά ασθενών. Τέλος, έχει εργαστεί ως ψυχολόγος στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και έχει ασχοληθεί με την ψυχολογική υποστήριξη και αξιολόγηση χρόνιων ψυχωτικών αρρώστων, ενώ έχει παρέχει ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και κινητικά, συναισθηματικά και νοητικά προβλήματα.

Εξειδικεύσεις γιατρού

Συμβουλευτική διαχείρισης άγχους Συμβουλευτική ζεύγους

Ιατρεία

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου

Υπηρεσίες

Απλή συνεδρία

40€

Συμβουλευτική διαχείρισης άγχους

Εξειδίκευση

Συμβουλευτική ζεύγους

Εξειδίκευση
50€

Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων

40€

Θεραπεία ζεύγους

Συμβουλευτική γονέων - παιδιών

40€

Συμβουλευτική διαχείρισης κατάθλιψης

Βιογραφικό

Σπουδές

  • Πτυχίο Ψυχολογίας, Empire State College, State University Of New York 
  • Δίπλωμα στις Βασικές Αρχές Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παίδων και Ενηλίκων 
  • Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική και Βασικές Τεχνικές, Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογίας “Έρεισμα” 

Επαγγελματική εμπειρία

  • Ιδιωτικό γραφείο, (2007 - σήμερα)
  • Ψυχολόγος, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, Αποασυλοποίηση, κοινωνικο-οικονομική Επανένταξη και υποστήριξη Ψυχικά Ασθενών και ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση, Κέντρο Ενημέρωσης Δημοτών του Δήμου Αλίμου, (2014 - σήμερα)
  • Ψυχοπαιδαγωγική Βοήθεια, παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, κινητικά, συναισθηματικά και νοητικά προβλήματα, (2004 - 2006)
  • Ψυχολόγος, Ψυχολογική υποστήριξη και αξιολόγηση Χρόνιων Ψυχωσικών Αρρώστων, Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, (2001 - 2004)