Λαμπροπούλου Βενετία - Άννα
Ψυχοθεραπεύτρια

Ραντεβού με τη γιατρό

Η Λαμπροπούλου Βενετία - Άννα (Βένη) είναι Ψυχοθεραπεύτρια/Οικογενειακή Θεραπεύτρια με ιδιωτικό γραφείο στην Νέα Ερυθραία και Κοινωνική Λειτουργός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και διαμεσολαβήτρια. Έχει εκπαιδευθεί στο εμπλουτισμένο μοντέλο συστημικής ψυχοθεραπείας Sane που συνδυάζει τη συστημική προσέγγιση με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, τις βασικές παραδοχές της αφηγηματικής ψυχολογίας και τα σύγχρονα ευρήματα των νευροεπιστημών, στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία "Λόγω Ψυχής". Επίσης, σε ετήσια και βραχύχρονα προγράμματα ειδίκευσης που αφορούν στην εξοικείωση με το συστημικό σκέπτεσθαι (ΑΚΜΑ), στην ευαισθητοποίηση στη δυναμική της ομάδας (Κ.Ψ.Υ.), στην ομαδική ψυχοθεραπεία, Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο καθώς και στην ομαδική ανάλυση και θεραπεία ζεύγους και οικογένειας, Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Επί σειρά ετών παρέχει υπηρεσίες διαγνωστικής εκτίμησης, ψυχοεκπαίδευσης, συμβουλευτικής και θεραπείας, σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο, ενώ παράλληλα διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου εποπτεύει φοιτητές που υλοποιούν την πρακτική εργαστηριακή τους άσκηση. Μέσα από την πολυετή επαγγελματική της εμπειρία, έχει εξειδικευτεί σε θέματα που αφορούν στις σχέσεις (συντροφικές, γονεϊκές, οικογενειακές, φιλικές, κοινωνικές, επαγγελματικές), στη διαχείριση της καθημερινότητας και το συντονισμό των διαφορετικών - συχνά αλληλοσυγκρουόμενων - ρόλων, στην κατανόηση και αντιμετώπιση των μεταβατικών περιόδων της ζωής (εφηβεία, ενηλικίωση, προετοιμασία για συμβίωση ή γάμο, εγκυμοσύνη, ερχομός πρώτου παιδιού, αποχώρηση παιδιών, γήρανση), στις καταστάσεις κρίσης (ασθένεια, απώλεια, πένθος) και έντονων ενδοοικογενειακών συγκρούσεων (απιστία, χωρισμός, διαζύγιο), στη διαχείριση συναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών καθώς και θεμάτων που αφορούν στην αναπηρία (εμπόδια, σχολική και κοινωνική ένταξη, ελεύθερος χρόνος, εκπαίδευση και επαγγελματική απασχόληση).

Εξειδικεύσεις γιατρού

Θεραπεία ζεύγους Συμβουλευτική γονέων Συμβουλευτική οικογένειας

Ιατρεία

 • Ιωνίας 15,

  Νέα Ερυθραία

  , Αττική

Φωτογραφίες

Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου Φωτογραφίες ιατρείου

Υπηρεσίες

Απλή συνεδρία

50€

Θεραπεία ζεύγους

Εξειδίκευση

Συμβουλευτική γονέων

Εξειδίκευση

Συμβουλευτική οικογένειας

Εξειδίκευση

Ατομικές συνεδρίες Ψυχοθεραπείας

50€

Ομαδική θεραπεία (group therapy)

Αντιμετώπιση άγχους - Stress

50€

Αντιμετώπιση κρίσεων πανικού

50€

Βιογραφικό

Σπουδές

 • MSc, στην Ειδική Αγωγή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πτυχίο Κοινωνικής Λειτουργού, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Αθήνας
 • Μετεκπαίδευση στην Συστημική Ψυχοθεραπεία, Ινστιτούτο εκπαίδευσης & έρευνας στη συστημική ψυχοθεραπεία "Λόγω Ψυχής"
 • Εκπαίδευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία, Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο
 • Εκπαίδευση στην Ομαδική Ανάλυση, Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας
 • Εκπαίδευση στην Θεραπεία Ζεύγους, Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ιδιωτικό γραφείο, Νέα Ερυθραία (2021 - σήμερα)
 • Κλινικός Κοινωνικός Λειτουργός - Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (2010 - σήμερα)
 • Κοινωνική Λειτουργός, Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Χατζηπατέρειο (2005 - 2006)
 • Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών (2004 - 2005)
 • Κοινωνική Λειτουργός, Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής "Μαργαρίτα" (1989 - 2001)

Μέλος συλλόγων

 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

Δημοσιεύσεις

 • Lampropoulou, V.A., Bourtzinakou, C., Avrana, O. & Soulioti, I. Limits of the Said: Therapist and Couple Negotiate Dialogical Space in a Couple Therapy Session. 11th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA) Systemic Resonances and Interferences. Ljubljana, Slovenia (09/2022)
 • Λαμπροπούλου, Β.(2022). Μία μελέτη συστημικήςπροσέγγισης για τη διαχείριση θεμάτων φυλομετάβασης και εκούσιων αυτοτραυματισμών. Κείμενα Εργασίας του "Λόγω Ψυχής"- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Έρευνας στη Συστημική Ψυχοθεραπεία. (ISSN 2441-2778 on–line), Αθήνα (05/2022)
 • Λαμπροπούλου, Β. Παράγοντες επίδρασης στις εκπαιδευτικές επιλογές φοιτητών κοινωνικής εργασίας με αναπηρία. Κοινωνική Εργασία, τ. 123 (19-44) (2016)
 • Στυλιανίδης, Σ., Λαμπροπούλου, Β. & Γκιωνάκης, Ν. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας : Πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στους ψυχικά ασθενείς: Ποιοτική αξιολόγηση μίας δράσης ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Εύβοια. Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 67 (1998)
 • περισσότερα